.

.
Αγαπητοί μου φίλοι αυτό το blogg είναι για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την παραγωγή αυγών . Τη πρέπει να γνωρίζεις .

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ


Ένα ισοδύναμο ζώο αντιστοιχεί με:
α. 1 χοιρομητέρα με όλα τα παράγωγά της (για μονάδες μικτής κατεύθυνσης).
β. 5,5 χοίρους πάχυνσης (για αμιγείς μονάδες χοίρων πάχυνσης από 25-100 κιλά).
γ. 2,75 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 25 κιλά (για αμιγείς μονάδες αναπαραγωγής).
δ. 1 γαλακτοφόρα αγελάδα ή 1,5 μόσχους πάχυνσης.
ε. 1 ίππο
στ. 50 αίγες ή πρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας.
ζ. 150 ωοτόκες όρνιθες ή 250 κοτόπουλα πάχυνσης ή 100 πάπιες ή 100 ινδιάνους (γαλοπούλες).
η. 50 κουνέλια ανεξαρτήτου ηλικίας.  ΠΗΓΗ

 Οικόσιτα ζώα και πτηνά
1. Σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων (συνοικισμοί, χωριά, κωμοπόλεις), με εξαίρεση εκείνους που είναι τουριστικοί χώροι ή παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, ή στις παρυφές πόλεων, με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, χαρακτηριζομένων ως γεωργοκτηνοτροφικών, επιτρέπεται η χωρίς άδεια διατήρηση εύλογου αριθμού οικοσίτων ζώων ή και πτηνών ανάλογα με τις τοπικές γεωργοκτηνοτροφικές ή αστικές συνθήκες, που επικρατούν στους κατοικημένους αυτούς τόπους και της πυκνότητας των κατοικιών, εφόσον τα ζώα ή τα πτηνά αυτά διατηρούνται σε κατάλληλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
2. Οι ανωτέρω πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θα πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι προβλέπονται από τα εδάφια (1) έως (8) της υποπαραγράφου δ' της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας και θα βρίσκονται, πλησιέστερα προς την κατοικία του ιδιοκτήτη τους, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα, τότε, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα του σε πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που θα βρίσκονται μακρυά από την κατοικία του, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον (30) μέτρα από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ομοίως οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Τον μέγιστο αριθμό των οικόσιτων ζώων ή πτηνών, κατ' είδος που μπορεί να διατηρεί κάθε οικογένεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και υπό τις περιγραφόμενες στην προηγούμενη παράγραφο προυποθέσεις και όρους, καθορίζει με απόφασή του ο οικείος Νομάρχης, για κάθε πόλη, κωμόπολη, χωριό ή οικισμό και όχι χωριστά για κάθε περίπτωση, αφού λάβει υπόψη τους, εισήγηση της Α/θμιας Επιτροπής ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προιόντων.   ΠΗΓΗ

Προετοιμασία στάβλου


1)Απομακρύνουμε κοπριές και αλλά περιττά αντικείμενα από
   προηγούμενη χρήση του χώρου.
2)Πλένουμε με άφθονο νερό πατώματα τοίχους και ταβάνια.
3)Μόλις στεγνώσει ψεκάζομαι τον χώρο με ένα απολυμαντικό.
4)Αφήνουμε τον χώρο να ξεκουραστεί 5 ημέρες.
5)Διάλυμα άσβεστο ασβέστη σε νερό και βάφουμε τοίχους,
   ταβάνια, πατώματα.
6)Αφότου στεγνώσει στρώνουμε στο πάτωμα πριονίδι ή άχυρο.
7)Βάζουμε στο χώρο ταϊστρες και ποτίστρες.

  Τώρα είμαστε έτοιμοι να προμηθευτούμε τα κλωσόπουλο.

                                        ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Διαλέξτε το πτηνά σας..........1 ) τα πουλιά που θα πάρετε πρέπει να είναι μεγάλα
για να αντέξουν το κρύο που αυτήν την εποχή είναι πολύ .
2 ) να τους δώσετε τις πρώτες τρεις μέρες ένα φάρμακο
για τα εντερικά τους ( για να μην κάνουν υγρασία που
είναι το χειρότερο τώρα το χειμώνα. )
3 ) δεν αγοράζουμε πουλιά από αγνώστους προσπαθούμε
να προμηθευόμαστε μονό από επαγγελματίες που θα μας
δώσουν και τις σωστές συμβουλές
4 ) να έχετε ετοιμάσει κατάλληλα το χώρο που θα τα
φιλοξενήσει .

Τι πρέπει να προσέξετε ….

1) Να είναι ζωηρά και το φτέρωμα τους να είναι καθαρό 
2) Προσέχουμε να μην έχουν μύξες ( όταν τους πιέσεις τη μύτη από πάνω και δεν βγάλει υγρό από μύτη τους
3)Πίσω τους να είναι καθαρά και να μη έχει κολλήσει κοπριά
4)Προσέχουμε να μην είναι δακρυσμένα και να είναι καθαρά τα μάτια τους
5)Παρατηρούμε την κοπριά τους να είναι σφιχτή και όχι υδαρή
6)Παρατηρείστε προσεχτικά να μην έχουν αναπνευστικό (να μην ανοίγουν το στόμα τους διάπλατα τεντώνοντας το λαιμό τους συνάμα χωρίς λόγο )
7)Προσέχουμε το χώρο που τα έχει ο έμπορος η παραγωγός να είναι καθαρός και να πληρεί τους κανόνες υγιεινής
8)Και τέλος η τιμή